AKTYWNE SPO艁ECZNO艢CI DLA EUROPY

(Active Communities for Europe - A.C.E.)

聽聽聽聽聽 Europejski projekt "Aktywne Spo艂eczno艣ci dla Europy" powsta艂 dzi臋ki wsparciu Fundacji dla Rozwoju Partnerstwa i Spo艂ecze艅stwa Obywatelskiego oraz organizacji partnerskich z Bu艂garii, Czarnog贸ry, W艂och, Polski, S艂owenii i Wielkiej Brytanii. Wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w programu "Europa dla Obywateli" (Citizenship EACEA Komisji Europejskiej) oraz przez Chorwacki Urz膮d ds. Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi i opiewa na ca艂kowit膮 kwot臋 310 tys 633 euro. Projekt rozpocz膮艂 si臋 w marcu 2014 r. i sko艅czy艂 w marcu 2015 r. Jego celem jest wspieranie aktywnego uczestnictwa obywateli do demokratycznego 偶ycia w Unii Europejskiej przez innowacyjne i nieformalne metody edukacyjne, Teatr Uci艣nionych, dyskusje publiczne, promocj臋 w mediach i broszury edukacyjne, szczeg贸lnie w krajach o najni偶szej frekwencji w europejskich wyborach parlamentarnych.

Partnerzy:

Fundacja dla Rozwoju Partnerstwa i Spo艂ecze艅stwa Obywatelskiego (Chorwacja)

聽聽聽聽聽 Fundacja jest organizacj膮 non-profit, kt贸rej celem jest promowanie wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej, filantropii, wolontariatu oraz rozwoju demokratycznego spo艂ecze艅stwa. Swoj膮 szczeg贸ln膮 uwag臋 skupia na ci膮g艂ej poprawie 偶ycia lokalnych spo艂eczno艣ci. Fundacja wspiera ich rozw贸j oraz aktywne obywatelstwo zapewniaj膮c wsparcie finansowe, informacj臋, konsultacj臋, wsp贸艂prac臋 mi臋dzywydzia艂ow膮 i inne formy wsparcia organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz spo艂ecze艅stwa obywatelskiego. Zosta艂a za艂o偶ona 4 pa藕dziernika 2006 r. przez Okr臋g Istria.

www.civilnodrustvo-istra.hr

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Okr臋g Istria (Chorwacja)

聽聽聽聽聽 Okr臋g Istria (呕upania Istryjska) jest jednostk膮 administracyjn膮 posiadaj膮c膮 w艂asny samorz膮d, zarz膮dzan膮 przez prezydenta i trzech wice-prezydent贸w. Organem przedstawicielskim jest Zgromadzenie Regionalne, sk艂adaj膮ce si臋 z 41 rajc贸w. Organami administracyjnymi Okr臋gu Istria s膮 wydzia艂y i urz臋dy samorz膮dowe.

www.istra-istria.hr

Fundacja dla Wsp贸艂czesnego Spo艂ecze艅stwa聽 CSF (Bu艂garia)

聽聽聽聽聽 CSF jest organizacj膮 non-profit, zarejestrowan膮 w 2003 r. w Botewgradzie. Dzia艂a w miastach samorz膮dowych Botewgradzie, Pravets, Etropolu, Teteven, i Jablanicy聽 wsp贸艂pracuj膮c z administracj膮 samorz膮dow膮, szko艂ami, instytucjami publicznymi i mediami. Swoje wysi艂ki koncentruje na zwi臋kszaniu mo偶liwo艣ci organizacyjnych i zaopatrzeniowych administracji samorz膮dowej oraz pracy z ma艂ym i 艣rednim biznesem w celu budowania 艣wiadomo艣ci polityki europejskiej, promowania przedsi臋biorczo艣ci regionalnej i tworzenia sieci partnerstwa oferuj膮cej pomoc i wsparcie pracownik贸w w sferze socjalnej.

www.eurocenter-bg.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Organizacja pozarz膮dowa聽 Svetionik (Czarnog贸ra)

聽聽聽聽聽 Powsta艂a w 2001 r. w mie艣cie Bar. Wizja: Czarnog贸ra jako demokratyczne spo艂ecze艅stwo, kt贸re szanuje prawa dzieci i m艂odzie偶y oraz r贸偶norodno艣膰 i oferuje kreatywne mo偶liwo艣ci zach臋caj膮ce do poprawy jako艣ci 偶ycia. Misja: poprawa jako艣ci 偶ycia m艂odych ludzi przez publiczne programy wsparcia, edukacj臋, organizacj臋 wydarze艅 m艂odzie偶owych, podnoszenie 艣wiadomo艣ci praw dzieci i m艂odzie偶y oraz rozwijanie projekt贸w, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do poprawy jako艣ci, organizacji i kreatywnego podej艣cia do 偶ycia m艂odych ludzi.

www.svetionik.me

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Cosmo cooperativa sociale - (W艂ochy)

聽聽聽聽聽 Cosmo jest form膮 sp贸艂dzielczo艣ci spo艂ecznej, powsta艂ej w Vicenzie we W艂oszech. Planuje, organizuje i ocenia dzia艂ania na rzecz spo艂ecze艅stwa obywatelskiego. Zwraca szczeg贸ln膮 uwag臋 na popraw臋 jako艣ci 偶ycia obywateli, zw艂aszcza nieletnich, m艂odzie偶y i doros艂ych znajduj膮cych si臋 w sytuacji ub贸stwa i spo艂ecznego wykluczenia. W ten spos贸b Cosmo przyczynia si臋 nie tylko do poprawy jako艣ci ich 偶ycia, ale r贸wnie偶, poprzez oferowanie w艂a艣ciwych rozwi膮za艅, do usuwania przyczyn wykluczenia spo艂ecznego. Sp贸艂dzielnia skupia si臋 na promocji, prewencji, edukacji i poprawie warunk贸w 偶ycia na terenach zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym, wsp贸艂dzia艂aj膮c z Centrami M艂odzie偶owymi oraz organizuj膮c kursy szkoleniowe dla rodzic贸w, m艂odzie偶y, doros艂ych i pracownik贸w socjalnych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

www.cosmosociale.it

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywno艣ci聽 FPNiK (Polska)

聽聽聽聽聽 FPNiK ma na celu wspieranie, promocj臋 i pomoc w rozwijaniu zainteresowa艅 naukowych dzieci i m艂odzie偶y oraz tworzenie demokratycznego spo艂ecze艅stwa wolnego od nietolerancji i dyskryminacji. D膮偶y do powstania w Nowym S膮czu centrum nauki, kt贸rego celem b臋dzie popularyzacja nauki; prowadzi warsztaty popularyzuj膮ce nauk臋 i rozbudzaj膮ce zainteresowania techniczne w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y; realizuje projekty propaguj膮ce wielokulturowo艣膰 regionu i walcz膮ce z agresj膮 i nietolerancj膮 korzystaj膮c z nowoczesnych technologii.

www.fpnik.pl

Stowarzyszenie dla Kultury i Edukacji PiNA (S艂owenia)

聽聽聽聽聽 PiNA ju偶 od ponad pi臋tnastu lat oferuje dzia艂ania edukacyjne, kulturalne, artystyczne i badawcze promuj膮ce rozw贸j spo艂eczny opieraj膮cy si臋 na odpowiedzialno艣ci ka偶dego cz艂owieka, sile wsp贸lnoty i krytycznym my艣leniu. Ich kluczow膮 dzia艂alno艣ci膮 jest organizacja warsztat贸w i kurs贸w szkoleniowych, kt贸re w swojej bazie metodycznej stosuj膮 r贸偶norodne 艣rodki przekazu; tworzenie i dystrybucja publikacji dla obywateli; produkcja materia艂贸w multimedialnych; organizacja przedstawie艅 i wydarze艅 kulturalnych.

www.pina.si

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Wolontariusze dla Lokalnych Spo艂eczno艣ci - Community Service Volunteers (CSV) (Zjednoczone Kr贸lestwo Wielkiej Brytani i Irlandii P贸艂nocnej)

聽聽聽聽聽 Wizj膮 CSV jest spo艂ecze艅stwo, w kt贸rym wszyscy mog膮 uczestniczy膰 na rzecz budowania silnych i niewykluczaj膮cych spo艂eczno艣ci. CSV zach臋ca ludzi do aktywnego uczestnictwa w 偶yciu swoich spo艂eczno艣ci oraz wspiera takie warto艣ci jak zaanga偶owanie spo艂eczne, elitarno艣膰, nauka, 艂atwo艣膰 przystosowania si臋 do nowych sytuacji i szacunek dla praw cz艂owieka. CSV skupia swoj膮 szczeg贸ln膮 uwag臋 na ludziach ze wszystkich 艣rodowisk spo艂ecznych, z kt贸rymi pracuje od ponad pi臋膰dziesi臋ciu lat swojego istnienia, stwarzaj膮c mo偶liwo艣ci do uczenia si臋 poprzez wolontariat i zaanga偶owanie spo艂eczne. CSV jest aktywna w Europie od 1987, tworz膮c najwi臋ksz膮 europejsk膮 sie膰 wolontariatu.

Volonteurope.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

www.csv.org.uk

Volonteurope

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

www.volonteurope.eu

_______Partnerzy_____