Pierwszym działaniem w ramach projektu były warsztaty dla młodzieżowych liderów grup teatralnych ( dla 5 grup studentów), wprowadzające w metodę "teatru uciśnionych", które odbyły się w Londynie 11-17 maja 2014. Następnie liderzy przygotowali ze swoimi grupami przedstawienia i wzięli udział w konkursie, w którym główną nagrodą była wizyta studyjna w Brukseli.

     

      Drugim działaniem były warsztaty w Bułgarii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego terenu w dniach 22-26 września 2014r. Wspólnie z uczestnikami z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Bułgarii, Włoch i Czarnogóry poznawali tajniki "teatru uciśnionych" i możliwości, które to narzędzie daje.

 

       "Teatr uciśnionych"- w Polsce jest to jeszcze bardzo mało popularne, ale wydaje się, że może być to ciekawe narzędzie dokonywania zmian w zachowaniach osób występujących w różnych rolach rodzinnych, społecznych itp." - to jeden z komentarzy, które usłyszeliśmy po przyjeździe.

Grupa z Polski wykazywała się dużą aktywnością i kreatywnością podczas warsztatów i przyjechali pełni pomysłów na wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w lokalnym środowisku.

      Odbyły się także publiczne debaty lokalne oraz akcje promujące aktywność obywatelską.

      Rezultatem projektu jest również  podręcznik i kalendarz dla nauczycieli prezentujący techniki i metody wprowadzania dzieci i młodzież w tematykę Unii Europejskiej.

_______Partnerzy_____