Aktywne Społeczności dla Europy

 

     Europejski projekt "Aktywne Społeczności dla Europy" powstał dzięki wsparciu Fundacji dla Rozwoju Partnerstwa i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz organizacji partnerskich z Bułgarii, Czarnogóry, Włoch, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Współfinansowany jest ze środków programu "Europa dla Obywateli" (Citizenship EACEA Komisji Europejskiej) oraz przez Chorwacki Urząd ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i opiewa na całkowitą kwotę 310 tys 633 euro.

 

 

Cele programu Europa dla Obywateli

  • przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;
  • wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
  • wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;
  • zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE;

 

Sample image

ACE w programie Europa dla Obywateli

Projekt ma celu wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE. Zachęcać do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierać realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE. Rozwijać możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE .

Wspólny sukces

Wynikiem wspólnych działań w ramach projektu są warsztaty dla młodzieżowych liderów grup teatralnych, wprowadzające w metodę "teatru uciśnionych" w Londynie, przedstawienia "teatru uciśnionych" , wizyta studyjna w Brukseli (komisja i parlament europejski), warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, warsztaty "teatru uciśnionych" w Bułgarii, publiczne debaty lokalne oraz akcje promujące aktywność obywatelską, dwa podręczniki dla nauczycieli prezentujące techniki i metody wprowadzania dzieci i młodzież w tematykę Unii Europejskiej.

Sample image

      Zalecenia Unii Europejskiej dokładnie określają, że główny kierunek w edukacji w dziedzinie świadomego obywatelstwa powinien być skierowany ku wzmocnieniu świadomości politycznej młodzieży (umożliwiając im rozwój zainteresowania uczestnictwem w życiu politycznym i zaangażowaniem społecznym, wzmocnienie ich wiedzy, rozwój umiejętności oraz zaoferowanie wsparcia do rozwijania swoich kompetencji w zakresie efektywnej integracji w życiu społecznym), zrozumieniu różnic tożsamości (identyfikacja tożsamości przedstawicieli mniejszości przez instytucje edukacyjne) oraz identyfikacja i zrozumienie roli mediów (odpowiedzialność  dziennikarska w prezentowaniu prawdziwych i obiektywnych treści).

      Kierując się wspólnym dobrem organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie Active Communities for Europe podjęły wspólny wysiłek stawiając kolejny krok w edukacji obywatelskiej.

 

W projekcie wzięły udział następujące organizacje:

 

Fundacja dla Rozwoju Partnerstwa i Społeczeństwa Obywatelskiego (Chorwacja)

 

Fundacja jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie współpracy międzynarodowej, filantropii, wolontariatu oraz rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Swoją szczególną uwagę skupia na ciągłej poprawie życia lokalnych społeczności. Fundacja wspiera ich rozwój oraz aktywne obywatelstwo zapewniając wsparcie finansowe, informację, konsultację, współpracę międzywydziałową i inne formy wsparcia organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Została założona 4 października 2006 r. przez Okręg Istria.

www.civilnodrustvo-istra.hr

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okręg Istria (Chorwacja)

Okręg Istria (Żupania Istryjska) jest jednostką administracyjną posiadającą własny samorząd, zarządzaną przez prezydenta i trzech wice-prezydentów. Organem przedstawicielskim jest Zgromadzenie Regionalne, składające się z 41 rajców. Organami administracyjnymi Okręgu Istria są wydziały i urzędy samorządowe.

www.istra-istria.hr

Fundacja dla Współczesnego Społeczeństwa ? CSF (Bułgaria)

 

CSF jest organizacją non-profit, zarejestrowaną w 2003 r. w Botewgradzie. Działa w miastach samorządowych ? Botewgradzie, Pravets, Etropolu, Teteven, i Jablanicy ? współpracując z administracją samorządową, szkołami, instytucjami publicznymi i mediami. Swoje wysiłki koncentruje na zwiększaniu możliwości organizacyjnych i zaopatrzeniowych administracji samorządowej oraz pracy z małym i średnim biznesem w celu budowania świadomości polityki europejskiej, promowania przedsiębiorczości regionalnej i tworzenia sieci partnerstwa oferującej pomoc i wsparcie pracowników w sferze socjalnej.

www.eurocenter-bg.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja pozarządowa Svetionik (Czarnogóra)

Powstała w 2001 r. w mieście Bar. Wizja: Czarnogóra jako demokratyczne społeczeństwo, które szanuje prawa dzieci i młodzieży oraz różnorodność i oferuje kreatywne możliwości zachęcające do poprawy jakości życia. Misja: poprawa jakości życia młodych ludzi przez publiczne programy wsparcia, edukację, organizację wydarzeń młodzieżowych, podnoszenie świadomości praw dzieci i młodzieży oraz rozwijanie projektów, które przyczyniają się do poprawy jakości, organizacji i kreatywnego podejścia do życia młodych ludzi.

www.svetionik.me

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cosmo cooperativa sociale - (Włochy)

Cosmo jest formą spółdzielczości społecznej, powstałej w Vicenzie we Włoszech. Planuje, organizuje i ocenia działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Zwraca szczególną uwagę na poprawę jakości życia obywateli, zwłaszcza nieletnich, młodzieży i dorosłych znajdujących się w sytuacji ubóstwa i społecznego wykluczenia. W ten sposób Cosmo przyczynia się nie tylko do poprawy jakości ich życia, ale również, poprzez oferowanie właściwych rozwiązań, do usuwania przyczyn wykluczenia społecznego. Spółdzielnia skupia się na promocji, prewencji, edukacji i poprawie warunków życia na terenach zagrożonych wykluczeniem społecznym, współdziałając z Centrami Młodzieżowymi oraz organizując kursy szkoleniowe dla rodziców, młodzieży, dorosłych i pracowników socjalnych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.cosmosociale.it

 

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności  FPNiK (Polska)

FPNiK ma na celu wspieranie, promocję i pomoc w rozwijaniu zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży oraz tworzenie demokratycznego społeczeństwa wolnego od nietolerancji i dyskryminacji. Dąży do powstania w Nowym Sączu centrum nauki, którego celem będzie popularyzacja nauki; prowadzi warsztaty popularyzujące naukę i rozbudzające zainteresowania techniczne wśród dzieci i młodzieży; realizuje projekty propagujące wielokulturowość regionu i walczące z agresją i nietolerancją korzystając z nowoczesnych technologii.

www.fpnik.pl

 

Stowarzyszenie dla Kultury i Edukacji PiNA (Słowenia)

PiNA już od ponad piętnastu lat oferuje działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne i badawcze promujące rozwój społeczny opierający się na odpowiedzialności każdego człowieka, sile wspólnoty i krytycznym myśleniu. Ich kluczową działalnością jest organizacja warsztatów i kursów szkoleniowych, które w swojej bazie metodycznej stosują różnorodne środki przekazu; tworzenie i dystrybucja publikacji dla obywateli; produkcja materiałów multimedialnych; organizacja przedstawień i wydarzeń kulturalnych.

www.pina.si

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wolontariusze dla Lokalnych Społeczności - Community Service Volunteers (CSV) (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej)

Wizją CSV jest społeczeństwo, w którym wszyscy mogą uczestniczyć na rzecz budowania silnych i niewykluczających społeczności. CSV zachęca ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich społeczności oraz wspiera takie wartości jak zaangażowanie społeczne, elitarność, nauka, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji i szacunek dla praw człowieka. CSV skupia swoją szczególną uwagę na ludziach ze wszystkich środowisk społecznych, z którymi pracuje od ponad pięćdziesięciu lat swojego istnienia, stwarzając możliwości do uczenia się poprzez wolontariat i zaangażowanie społeczne. CSV jest aktywna w Europie od 1987, tworząc największą europejską sieć wolontariatu.

Volonteurope.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.csv.org.uk

Volonteurope

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.volonteurope.eu

 

Osoby do kontaktu

Sample image

Piotr Grześków

Koordynator
p.grzeskow@fpnik.pl
Sample image

Bartłomiej Leśniak


b.lesniak@fpnik.pl

_______Partnerzy_____